Flash tattos

WP_20150730_007WP_20150730_005

EN: Hello guys, how are you? =)
They’re called flash tattoo and are the new trend of this summer. Basically we are talking about temporary tattoos of two colors: gold and metallic. They are small drawings that quickly became a phenomenon increasingly growing even here, there aren’t absolutely damaging to the skin. They can last from 4 to 6 days, just spend a bit ‘of water over and everything is done. These tattoos can be called normal or bijoux propose various designs, geometric shapes, words and motifs. I find that it is much better to tanned skin, it is a perfect accessory to wear to summer evening. Here’s the flash that Blamod has chose =)
What do you think? what occasion would you like to shine more =)?

I:Ciao ragazzie ragazze, come va ?=)
Si chiamano flash tattoo e sono il nuovo trend di quest’ estate. Praticamente stiamo parlando di tatuaggi temporanei di due colori: gold e metalic. Sono dei piccoli disegni che in pochissimo tempo sono diventati un fenomeno sempre più in crescita anche qui da noi. Non sono assolutamente danneggianti per la pelle, essi possono durare dai 4 ai 6 giorni, basta passare un po’ di acqua sopra ed tutto è fatto. Questi tattoos possono richiamare i normali bijoux oppure riproporre disegni vari, figure geometriche, parole e motivi ornamentali. Io trovo che stia molto meglio alla pelle abbronzata, infatti è un accessorio perfetto da indossare alla sera d’estate. Ecco i flash tatto che Blamod ha scelto =)
Voi cosa ne pensate? In quale occasione vi piacerebbe brillare di più =)?

AL: Përshëndetje djem vajza, si jeni =)
Ata janë quajtur tatuazh flash dhe janë dhe janë prirje e re e kësaj vere “. Në thelb, ne po flasim për tatuazhet e përkohshëm të dy ngjyra: ari dhe metalike. Ata janë vizatime të vogla që shpejt u bë një fenomen gjithnjë e në rritje edhe këtu, nuk janë absolutisht të dëmshme për lëkurën. Ata mund të zgjasë nga 4 deri 6 ditë, vetëm të kalojnë një grimë ‘ujë mbi to dhe çdo gjë është bërë. Këto tatuazhe mund të quhet normale apo gur i çmuar propozojë dizajne të ndryshme, forma gjeometrike, fjalët dhe motivet. Unë të gjeni se ajo është shumë e bukur mbi lëkurën kjo është një accessory përsosur për të veshin në mbrëmje verore. Këtu janè modelet e flash totoos qe Blamod zgjodhi=)
Çfarë mendoni ju? Në atë rast do të donit të shkëlqenit më shumë =)?

One Love.

24 Comments

Rispondi

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: