Have you ever heard of…..

EN:Hello readers = )
Have you ever heard of hipster fashion or Indie? Because when we talk of comes to HIPSTER it means now a figure with very specific tastes , not only in terms of clothing , more than a style a real subculture .
Fashion is as important as the style , the food , the music and the people and for this you need to know and bring your clothes in the right way . There are many chains of famous brands , but I always prefer the local shop . There is nothing unique and independent than getting the clothes alone .
Hipster fashion needs of :
mix different styles
wear glasses
wear vests with ironic slogans
wear the right shoes
Here’s how I ‘ve played this style = )

I: Ciao a todos =)
Mai sentito parlare di moda hipster o Indie ?Perché quando si parla di HIPSTER s’ intende oramai una figura con dei gusti ben precisi non solo in fatto di abbigliamento, più che uno stile una vera e propria subcultura.
La moda è importante quanto lo stile, il cibo, la musica e le persone ed per questo che bisogna conoscere e portare i vestiti nel modo giusto. Esistono tantissime catene di brand famosi, ma io preferisco sempre il negozietto locale. Non esiste niente di unico e indipendente quanto farsi i vestiti da soli.
La moda Hipster richiede di :
mescolare diversi stili
portare gli occhiali
portare delle maglie con scritte ironiche
indossare le scarpe giuste
Ecco come ho interpretato io questo stile=)

AL:Përshëndetje a todos = )
Keni dëgjuar ndonjëherë të flasin per modës Hipster apo Indie ? Sepse kur vjen puna për të Hipster s ‘ do të thotë tani një shifër me shije shumë të veçantë , jo vetëm në aspektin e veshjeve , më shumë se një stil të një subculture e vërtetë .
Moda është aq e rëndësishme sa stil , ushqimi , muzika dhe popullit dhe për këtë ju duhet të dini se si ti vishni rrobat tuaja në mënyrë të drejtë . Ka shumë zinxhirët e markave të famshme , por unë gjithmonë preferoj dyqanet e vogcgela. Nuk ka asgjë të veçantë dhe e pavarur se ti besh rrobat vetë.
Ky lloj stili kerkon :
përzierje stile të ndryshme
veshin syzet
veshin xhaketa me slogane ironike
veshin këpucë të drejtë
Këtu është se si kam luajtur këtë stil = )

One Love.

25 Comments

Rispondi

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: