Featured

I’M NEVER COMING BACK

EN:Good morning bloggers, how are you? =)
Casual chic look: how to dress in winter. Do you need new ideas on what to wear in autumn / winter? I don’t like particularly social media but I must say that instagram helps me a lot especially in following quickly the change of style, as well as color in various parts of the way without wasting time. We know that with the great cold, in winter we lose a bit ‘style and think more about comfort.

If in spring and summer it’s easier to be casual chic, in winter, thanks to the not mild climatic condition

First and foremost, we must focus more on oversized items such as wool sweaters, long coats, jackets. What do you think about chic style casual style ??? It is a practical and cozy style enriched and embellished with some details, so as to make it a unique style for any occasion.

I:Buongiorno bloggers, come va ?=)
Look Casual chic: come vestirsi in inverno. Hai bisogno di nuove idee su cosa indossare in autunno/inverno? Io non amo particolarmente i social ma devo dire che instagram mi aiuta parecchio, sopratutto, nel seguire in tempi rapidi il cambiamento dello stile così come del colore; in diverse parti del mondo senza perdere tempo. Si sa che con il grande freddo, d’inverno perdiamo un po’ lo stile e pensiamo di più alla comodità.

Se in primavera ed estate essere casual chic è più facile, in inverno, complice le non miti condizioni climatiche, optare per questo look diventa un po’ più complicato.

Innanzitutto bisognerà puntare su capi oversize come felpe, maglioni di lana, in particolare cappotti lunghi e giubbotti. Cosa ne pensate del mio casual chic style??? Si tratta di uno stile pratico e comodo che però viene arricchito e impreziosito da alcuni particolari, dettagli, in modo da renderlo uno stile unico per qualsiasi occasione.

Look Casual Chic: si të visheni në dimër. Keni nevojë për ide të reja për atë që duhet të vishni në vjeshtë / dimër? Nuk më pëlqen shumë media sociale, por duhet të them se instagram më ndihmon shumë sidomos në ndjekjen e shpejtë të ndryshimit të stilit, si dhe të ngjyrës në pjesë të ndryshme të botes pa humbur kohë. Ne e dimë se me të ftohtin e madh, në dimër humbim pak stilin dhe mendojmë më shumë për rehati.

Nëse në pranverë dhe verë është më e lehtë të jesh elegant elegant, në dimër, në sajë të kushteve jo të lehta klimatike, zgjedhja për këtë vështrim bëhet pak më e komplikuar.

Para së gjithash ne duhet të përqendrohemi me teper tek artikujt si trikot e trasha, palltot,xhaketat dhe xhupat. Çfarë mendoni për stilin casual chic style ??? Është një stil praktik dhe komod i pasuruar dhe i zbukuruar me disa detaje, në mënyrë që ta bëjë atë një stil unik për çdo rast.

One Love.

18 Comments

Rispondi

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: